Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Jak skorzystać z e-źródeł?

1: Korzystanie z e-źródeł w Bibliotece

W Bibliotece Medycznej z e-źródeł można korzystać w Pracowni Komputerowej połączonej z Czytelnią Czasopism, przeszukując zarówno zasoby Biblioteki (m.in. katalogi, bazy bibliograficzne i penotekstowe), jak i internet.


2: Korzystanie z e-źródeł w domu

O ile użytkownik Biblioteki posiada w domudostęp do Internetu, może korzystać z zasobów bibliotecznych, m. in. z katalogu książek i czasopism Horizon - Webpac, łącznie z zamawianiem książek, z Bibliografii Publikacji Pracowników Collegium Medicum oraz na określonych zasadach z baz pełnotekstowych - zob. Dostęp do baz z domu.

Z baz udostępnianych przez firmy EBSCO i ProQuest można również korzystać z domu na hasło udostępniane użytkownikom Biblioteki w Pracowni Komputerowej.

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org