Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Jak zostać czytelnikiem?

Ze zbiorów Biblioteki Medycznej w Czytelni Ogólnej oraz Czytelni Czasopism może korzystać każda osoba pełnoletnia (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wszyscy pracownicy i studenci UMK (w tym Collegium Medicum) mogą zamawiać i wypożyczać książki w każdej bibliotece systemu biblioteczno-informacyjnego UMK (z wyłączeniem pozycji do korzystania wyłącznie na miejscu, z tak zaznaczonym statusem w systemie).

Jedynym ograniczeniem wypożyczeń jest określona w Regulaminie Udostępniania Zbiorów BU liczba dzieł wypożyczanych poszczególnym kategoriom czytelników (pracownicy naukowi - 50 wolumenów, studenci - 15 wolumenów, doktoranci - 30 wolumenów).

Wypożyczać książki mogą jedynie czytelnicy Biblioteki Medycznej, posiadający kartę biblioteczną.

I tak prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni CM i UMK (30 pozycji na 1 rok),
  • inni pracownicy CM i UMK (10 pozycji na 1 miesiąc),
  • studenci CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością sześciokrotnego przedłużenia),
  • uczestnicy studiów i seminariów doktoranckich (10 pozycji na 6 miesięcy)
  • pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego (5 pozycji na 1 miesiąc),
  • inne osoby od 18 roku życia, o ile uiściły uprzednio kaucję w wysokości 100,00 zł za każdą wypożyczoną pozycję na konto Uczelni (3 pozycje),
  • inne biblioteki i instytuty (10 pozycji).

Studenci pierwszego roku dokonują wypożyczeń na podstawie legitymacji studenckiej, która jest jednocześnie kartą biblioteczną. Doktoranci otrzymują kartę na podstawie ważnej legitymacji lub zaświadczenia z dziekanatu, pracownicy CM za okazaniem ważnego dokumentu poświadczającego zatrudnienie na Uczelni. Studenci UMK uzyskują prawo wypożyczania książek z Biblioteki Medycznej, przedstawiając przy pierwszej wizycie w Wypożyczalni ważną legitymację studencką i indeks. Pracownicy UMK uzyskują prawo wypożyczania książek z Biblioteki Medycznej, przedstawiając przy pierwszej wizycie w Wypożyczalni zaświadczenie o zatrudnieniu w UMK lub ważną legitymację służbową oraz ważną kartę biblioteczną Biblioteki Uniwersyteckiej (dwa dokumenty jednocześnie.

Czytelnik, który nie zwrócił pozycji w terminie ponosi karę w wysokości 0,30 zł. za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin zwrotu każdej wypożyczonej pozycji - zob. Cennik usług i opłat. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek czytelnika, dyrektor Biblioteki może zmniejszyć lub anulować karę.

  Deklaracja gwarancyjna

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org