Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Jak zamówić książkę?

1: Wybrać wejście do katalogu książek i czasopism w systemie Horizon


2: Wyszukiwanie książek w katalogu

Istnieją cztery sposoby wyszukiwania książek w katalogu: według autora, według tytułu, według tematu i multi-index.

Szukając według tytułu, możemy ustawić pole wyszukiwawcze na szukanie według tytułu alfabetycznie (szukane słowo znajduje się na początku tytułu) lub według słowa z tytułu (szukane słowo znajduje się gdzieś w tytule). Szukając według tematu, należy szukać zarówno według lokalnego hasła alfabetycznego (książki wprowadzone do 2004 roku) jak i haseł polskiego MESH-u alfabetycznie (książki wprowadzone po 2004 roku). Multi-index wyszukuje wpisane słowo we wszystkich polach wyszukiwawczych (hasłach, tytułach, czasopismach). Nie znając pełnego hasła lub tytułu, możemy wpisywać część słowa z gwiazdką * na końcu.

Wyszukiwanie według autora, tytułu lub tematu podaje nam listę wszystkich książek zawierających słowo kluczowe wraz z liczbą wydań publikacji. Wybieramy z listy interesującą nas pozycję. Jeśli Biblioteka posiada jedno wydanie szukanej książki, przechodzimy do rekordu z sygnaturą. Jeżeli Biblioteka posiada więcej wydań szukanej książki, pojawi się oznaczona globusami lista wydań, z których możemy wybrać najnowsze. Po wybraniu wydania przechodzimy do rekordu z sygnaturą.


3: Zamawianie książek z katalogu

Żeby książkę można było zamówić i w efekcie wypożyczyć, muszą być spełnione dwa warunki. W polu Lokalizacja musi występować Biblioteka Medyczna CM UMK. Lokalizacja Czytelnia lub Depozyt wykluczają możliwość zamówienia. Zwracamy również uwagę na pole Status. Zamówienie jest możliwe w przypadku pozycji: dostępna, zwrócona lub półka zwrotów. Zamówienie jest niemożliwe w przypadku pozycji: niedostępna, dostępna (zamówienie wygasło), poz. zam. czeka (pozycja zamówiona czeka), wypożyczona lub brak. W przypadku statusu wypożyczona można sprawdzić datę zwrotu i zarezerwować dany egzemplarz przez 14 dni przed wyznaczonym terminem. Po naciśnięciu przycisku Zamów, przechodzimy do okna logowania na konto czytelnika.

Należy pamiętać, że system zamyka sesję po trzech minutach i musimy ponownie wejść do katalogu (nie używamy strzałki wstecz).


4: Logowanie

Podczas logowania wpisujemy odpowiednie dane w polach login i hasło.

W przypapdku legitymacji elektronicznych (zielonych):
- login: nr albumu
- hasło: pierwsze hasło - PESEL, konta aktywowane przed 17 wrzenia 2010 r. - Nazwisko i imię bez polskich znaków np.: Kowalski Slawomir, Nowak Jan Jakub

W przypadku kart papierowych:
- login: nr karty
- hasło: pierwsze hasło - PESEL, konta aktywowane przed 17 wrzenia 2010 r. - Nazwisko i imię bez polskich znaków np.: Kowalski Slawomir, Nowak Jan Jakub

Po pierwszym logowaniu zalecana jest zmiana hasła.

Po zalogowaniu potwierdzamy wybór typu zamówienia, naciskając Zamów i raz jeszcze potwierdzamy zamówienie do magazynu, naciskając OK. Zamówiona pozycja będzie czekała na wypożyczenie przez trzy dni.

Każda wypożyczona książka posiada termin zwrotu. Jeśli czytelnik chce przedłużyć wypożyczenie, musi zalogować się na własne konto najwcześniej na trzy dni przed datą zwrotu i przedłużyć zamówienie, naciskając Przedłuż. Po przekroczeniu terminu zwrotu system blokuje książkę i nalicza karę za przetrzymanie w wysokości 20 groszy za każdy dzień i każdy egzemplarz

- zob. opłata za nieterminowy zwrot książek (Załącznik do zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 1.02.2010 dotyczącego zmiany zarządzenia Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy).

W przypadku blokady konta należy zgłosić się do Biblioteki i poprosić o przedłużenie ze stanowiska bibliotecznego (co wstrzymuje naliczanie kary).

Liczba i okres wypożyczenia książek różni się w zależności od statusu czytelnika - zob. Regulamin udostępniania.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org