Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Jak znaleźć czasopismo?

1: Czy czasopismo jest w zbiorach Biblioteki?

Czasopism drukowanych szukamy w katalogu książek i czasopism Horizon Webpac. Wybieramy Szukaj według czasopisma. Wpisujemy poszukiwany tytuł czasopisma lub słowo z tytułu, mając możliwość szukania tytułów czasopism alfabetycznie lub słowa z tytułu. Z listy tytułów wybieramy poszukiwany i przeglądamy jego zasoby w Bibliotece. Pamiętajmy, że czasopisma z danego roku są dostępne w Czytelni Czasopism połączonej z Pracownią Komputerową, natomiast czasopisma z lat wcześniejszych są przechowywane w magazynach. Sygnatura z literą C oznacza czasopismo drukowane, natomiast sygnatura z literą M oznacza mikrofiszę, którą można przeglądać, ale nie można kopiować.

Czasopism prenumerowanych i przechowywanych w Bibliotece Medycznej nie wypożycza się do domu, jednak można zamówić kserokopie artykułów w Pracowni Kserograficznej należącej do Biblioteki.


2: Czy czasopismo jest w bazach pełnotekstowych?

Czasopism on-line prenumerowanych przez Bibliotekę Medyczną oraz czasopism z serwerów udostępniających zbiory open access szukamy w katalogu czasopism elektronicznych A-Z. Wpisujemy poszukiwany tytuł czasopisma lub słowo z tytułu; wybieramy tytuł z listy alfabetycznej lub szukamy według dziedzin. Jeśli nie znamy pełnego słowa z tytułu czasopisma możemy wpisać początek słowa i gwiazdkę *. Przy każdym wyszukanym czasopiśmie znajduje się link do bazy pełnotekstowej oraz informacja, jakie lata obejmuje prenumerata i czy czasopismo nie podlega embargu.

Czasopism on-line szukamy również w LIście regensburskiej, bazie elektronicznych wersji czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Informacja o dostępnym dla czytelnika zakresie tekstu przekazywana jest za pomocą kolorowych kółek (zielone -  pełne teksty dostępne bez ograniczeń, żółte - pełne teksty dostępne tylko z komputerów sieci UMK, czerwone - dostęp jedynie do abstraktów).


3: Jeżeli czasopisma nie ma w zbiorach Biblioteki Medycznej

Artykuły z poszukiwanych czasopism, których brak w zbiorach Biblioteki można sprowadzić z innych bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org