Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Jak zrobić kopię?

1: Kserokopie i skany z fragmentów książek lub artykułów

Kopie fragmentów książek z Czytelni Ogólnej lub artykułów z czasopism przechowywanych w Bibliotece Medycznej wykonuje Pracownia Kserograficzna.

Skany z materiałów bibliotecznych wykonuje kierownik Działu Udostępniania oraz Pracownia Komputerowa.


2: Kopie artykułów z baz pełnotekstowych

Artykuły z baz pełnotekstowych w postaci ściągniętych plików lub wydruków wykonuje się w Pracowni Komputerowej połączonej z Czytelnią Czasopism. Przeszukiwanie baz oraz zapisywanie plików lub wysyłanie ich pocztą elektroniczną jest bezpłatne. Wydruki są płatne. Istnieje także możliwość korzystania z baz pełnotekstowych z domu na określonych zasadach - zob. Dostęp do baz z domu.


3: Kopie spoza Biblioteki Medycznej

Artykuły z czasopism, materiałów konferencyjnych i fragmenty z książek, których brak w zbiorach Biblioteki można sprowadzić z innych bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org